Progression
Kristinehamns Konstmuseum


“Progression”, vinyl tempera on wood, 122×122 cm

 

Med precision använder Susann Brännström måleriet för ett sökande och ett undersökande av känslor, tillstånd, idéer och frågeställningar kring det nära och det som finns bortom vårt medvetna språk. 

Metodiskt arbetar hon sig fram i bilderna med tusch och tempera på obearbetade träskivor som också är en del av målningen. 
Formaten är standardmått och ett genomgående medvetet val.

Det abstrakta i målningarna är inte en översatt verklighet av natur utan ett uttryck för något som ännu inte är ett igenkännande — som konfronterar och uppmanar oss att tänka och känna.

I abstraktionen, metafysiken och det organiska — finns ett generöst utrymme för kontemplation och vandringar i en annan verklighet.

Titeln Progression pekar mot det som Susann Brännström eftersträvar i sitt arbete.